Dịch vụ

Bảo hành thiết bị

CDM cung cấp dịch vụ bảo hành thiết bị theo tiêu chuẩn Hãng Sản xuất quy định, sản phẩm được bảo hành theo quy định thời hạn trên phiếu bảo hành của từng hãng hoặc theo tem bảo hành đi kèm sản phẩm/ thiết bị.

Những trường hợp không được bảo hành:

  • Sản phẩm hết hạn bảo hành.
  • Thiết bị không còn phiếu bảo hành hoặc tem bảo hành không còn nguyên vẹn, bị sửa đổi hoặc thông tin trên phiếu không chính xác.
  • Sản phẩm bị tháo dỡ và sửa chữa bởi bên thứ ba nằm ngoài danh sách chịu trách nhiệm bảo hành.
  • Sản phẩm cháy nổ, hỏng hóc do thiên tai hoặc do quá trình sử dụng không đúng, sử dụng kết hợp với thiết bị/ linh kiện không phù hợp.
  • Các bộ phận/ linh kiện bị hao mòn tự nhiên trong quá trình sử dụng.