Dịch vụ

Cho thuê thiết bị

CDM mở dịch vụ cho thuê thiết bị triển khai dựa trên các sản phẩm đang phân phối cho doanh nghiệp nhỏ, doanh nghiệp vừa thành lập không đủ nguồn kinh phí đầu tư trang thiết bị hội nghị, âm thanh hoặc tần suất cần thiết sử dụng không nhiều, nhu cầu sử dụng chưa cố định:

  • Máy chiếu.
  • Thiết bị hội nghị truyền hình.
  • Thiết bị âm thanh hội thảo.
  • Hệ thống camera an ninh.
  • Các sản phẩm thông dụng khác…

Việc cho thuê thiết bị sẽ giúp doanh nghiệp không tốn chi phí nhiều về đầu tư thiết bị mà vẫn có thể đáp ứng nhu cầu hội họp, hiệu suất công việc. Đây là phương án hoàn toàn hợp lý, hiệu quả và khả thi với doanh nghiệp Việt Nam hiện nay.