Dịch vụ

Hướng dẫn lắp đặt thiết bị

Mô phỏng thiết kế lắp đặt máy chiếu Sony

- Tuỳ chọn thông số thiết kế lắp đặt: khoảng cách tối ưu từ màn, khoảng cách từ trần, vị trí máy lắp đặt ....

- Tuỳ chọn thông số kích thước máy chiếu và màn chiếu.

- Tùy chọn và gợi ý ống kính, adaptor tương ứng đối với dòng máy chiếu sử dụng ống kính thay thế được.

- Tùy chọn màn chiếu kích thước tương ứng.

- Hỗ trợ các dòng máy chiếu từ dòng máy chiếu thường, máy chiếu cố định kích thước lớn, máy chiếu khoảng cách ngắn đến các dòng Home Cinema: mô phỏng các series F, C, S, E, D, P và video Projector.

- Xuất ra và in báo cáo cuối cùng


Nhấn vào đây để thực hiện Chương trình mô phỏng máy chiếu dữ liệu trên Windows