Dịch vụ

Hướng dẫn lắp đặt thiết bị

Đối với các thiết bị kỹ thuật công nghệ, việc điều chỉnh và lắp đặt cần được thực hiện bỡi đội ngũ chuyên môn được đào tạo bài bản. Đối với các khách hàng có đội ngũ kỹ thuật riêng hoặc ở xa, CDM còn có dịch vụ hướng dẫn/ đào tạo lắp đặt và sửa lỗi thiết bị dành cho đại lý/ khách hàng cũng như trả lời thắc mắc hoặc giải quyết yêu cầu hỗ trợ về xử lý kỹ thuật thiết bị:

  • Cấu hình và đài đặt hệ thống thiết bị.
  • Cấu hình, tạo room trên thiết bị điều khiển đa điểm (MCU) trên thiết bị hội nghị truyền hình.
  • Điều khiển và truy cập camera đầu gần, đầu xa.
  • Tuỳ chỉnh thông số thiết kế thiết bị.
  • Tuỷ chỉnh thông số kích thước màn chiếu và máy chiếu
  • Tư vấn tuỳ chọn thay đổi lens, adaptor tương ứng với dòng máy chiếu đang sử dụng.