Giải pháp

Giải pháp cho An ninh Quốc phòng

Bên cạnh những thành tựu đạt được, công tác anh ninh – quốc phòng vẫn còn tồn tại một số khó khăn trong việc nắm bắt và dự báo tình hình 24/24, thực hiện chiến lược quốc phòng toàn dân, phổ biến và đồng bộ kế hoạch tác chiến giữa các địa phương, cứ điểm… Việc ứng dụng giải pháp Quốc phòng là một bước tiến mới, giúp khắc phục khó khăn hiện tại và nâng cao chất lượng công tác xây dựng, bảo vệ an ninh chính trị.

Giải pháp Quốc phòng do CDM cung cấp đều dựa trên tiêu chuẩn mở cung cấp khả năng tương tác và tận dụng cơ sở hạ tầng hiện có với những khả năng công nghệ tích hợp hiện đại, cam kết đem lại giải pháp tối ưu nhất và lợi ích cao nhất với mức chi phí hợp lý nhất.

Giải pháp bao gồm:

  • Hệ thống hội nghị truyền hình: Giúp can thiệp trong những trường hợp khẩn, triển khai biện pháp khắc phục, phương hướng hoạt động từ xa và hỗ trợ cải thiện truyền thông từng khu vực, tăng hiệu quả hội họp trao đổi thông tin biên phòng

Hệ thống camera an ninh: Hệ thống camera cảm biến với độ phân giải cao và góc quay rộng giúp giám sát tình hình an ninh biên phòng