Sản phẩm

Sony PCS-G60DP

- Bộ thiết bị HNTH PCS-G60DP bao gồm:
- Đầu Codec x 1, Camera chất lượng SD x 1
- Micro đa hướng x 1, Remote điều khiển x 1
- Độ phân giải: w4CIF (1024 x 576)
- Truyền dữ liệu trình chiếu: Đã kích hoạt sẵn.
- Kết nối đa điểm: 6 điểm với tùy chọn PCSA-MCG80, 10 điểm với kết nối Cascade.

Chi tiết

Sony PCS-XG55

Thiết bị đầu cuối hội nghị truyền hình Sony PCS-XG55/9DS:
- Thiết bị phần cứng chuyên dụng chuẩn giao thức H232/IETF-SIP/ ITU-T
- Bao gồm : Bộ giải mã codec, camera HD, Micro đa hướng, điều khiển
- Độ phân giải HD720p
- Truyền dữ liệu trình chiếu đã kích hoạt
- Ghi lại cuộc họp qua USB

Chi tiết

Sony PCS-XG80

Thiết bị đầu cuối hội nghị truyền hình Sony PCS-XG80/9DS:
- Thiết bị phần cứng chuyên dụng chuẩn giao thức H232/IETF-SIP/ ITU-T
- Bao gồm : Bộ giải mã codec, camera HD, Micro đa hướng, điều khiển
- Độ phân giải HD1080p
- Truyền dữ liệu trình chiếu đã kích hoạt
- Ghi lại cuộc họp qua USB'
- Nâng cấp điều khiển đa điểm (6 điểm) với tùy chọn PCSA-MCG80

Chi tiết

Sony PCS-XG77

Thiết bị đầu cuối hội nghị truyền hình Sony PCS-XG77:
- Thiết bị phần cứng chuyên dụng chuẩn giao thức H232/IETF-SIP/ ITU-T
- Bao gồm : Bộ giải mã codec, camera full HD 12X Optical Zoom, Micro đa hướng, điều khiển
- Độ phân giải HD720p, có thể nâng cấp lên HD1080p
- Truyền dữ liệu trình chiếu đã kích hoạt
- Ghi lại cuộc họp qua USB
- Nâng cấp điều khiển đa điểm ( 6 điểm ) với tùy chọn PCSA-MCG106
- Hỗ trợ truyền trực tiếp cuộc họp qua Web
- Hỗ trợ kết nối IP và ISDN qua box PCSA-B768S

Chi tiết

Sony PCS-XG100

Thiết bị đầu cuối hội nghị truyền hình Sony PCS-XG100:
- Thiết bị phần cứng chuyên dụng chuẩn giao thức H232/IETF-SIP/ ITU-T
- Bao gồm : Bộ giải mã codec, camera full HD 12X Optical Zoom, 2 Micro đa hướng, điều khiển
- Độ phân giải HD1080p
- Truyền dữ liệu trình chiếu đã kích hoạt
- Hiển thị 3 màn hình 3 nội dung độc lập : đầu gần, đầu xa, nội dung
- Ghi lại cuộc họp qua USB
- Nâng cấp điều khiển đa điểm ( 9 điểm ) với tùy chọn PCSA-MCG109
- Hỗ trợ truyền trực tiếp cuộc họp qua Web
- Hỗ trợ kết nối IP và ISDN qua box PCSA-B768S
- Dual Network Interfaces

Chi tiết

Sony PCS-XC1

Thiết bị đầu cuối hội nghị truyền hình Sony PCS-XC1:
- Thiết bị phần cứng chuyên dụng chuẩn giao thức H232/IETF-SIP/ ITU-T
- Tất cả trong một, bao gồm codec, camera full HD 12X Optical Zoom, Mic đa hướng, điều khiển:
- Độ phân giải HD720p, có thể nâng cấp lên HD1080p
- Truyền dữ liệu trình chiếu đã kích hoạt
- Ghi lại cuộc họp qua USB
- Có thể kết nối Wifi với tùy chọn thiết bị PCSA-WXC1

Chi tiết

Sony PCS-XL55

Thiết bị đầu cuối hội nghị truyền hình Sony PCS-XL55:
- Thiết bị phần cứng chuyên dụng chuẩn giao thức H232/IETF-SIP/ ITU-T
- Tất cả trong một, bao gồm codec, camera HD, Mic tích hợp, màn hình hiển thị 21,6", điều khiển:
- Độ phân giải HD720p
- Truyền dữ liệu trình chiếu đã kích hoạt
- Tích hợp điều khiển đa điểm (3 điểm cầu)

Chi tiết