Business TV Samsung
TV cho doanh nghiệp Samsung BE70T-H

TV cho doanh nghiệp Samsung BE70T-H

BE70T-H

BET Series là dòng Tivi thông minh được thiết kế dành riêng cho doanh nghiệp tạo ấn tượng lâu dài với chất lượng hình ảnh 4K Crystal UHD rực rỡ.

Liên hệ
TV cho doanh nghiệp Samsung BE65T-H

TV cho doanh nghiệp Samsung BE65T-H

BE65T-H

BET Series là dòng Tivi thông minh được thiết kế dành riêng cho doanh nghiệp tạo ấn tượng lâu dài với chất lượng hình ảnh 4K Crystal UHD rực rỡ.

Liên hệ
TV cho doanh nghiệp Samsung BE55T-H

TV cho doanh nghiệp Samsung BE55T-H

BE55T-H

BET Series là dòng Tivi thông minh được thiết kế dành riêng cho doanh nghiệp tạo ấn tượng lâu dài với chất lượng hình ảnh 4K Crystal UHD rực rỡ.

Liên hệ
TV cho doanh nghiệp Samsung BE50T-H

TV cho doanh nghiệp Samsung BE50T-H

BE50T-H

BET Series là dòng Tivi thông minh được thiết kế dành riêng cho doanh nghiệp tạo ấn tượng lâu dài với chất lượng hình ảnh 4K Crystal UHD rực rỡ.

Liên hệ
TV cho doanh nghiệp Samsung BE43T-H

TV cho doanh nghiệp Samsung BE43T-H

BE43T-H

BET Series là dòng Tivi thông minh được thiết kế dành riêng cho doanh nghiệp tạo ấn tượng lâu dài với chất lượng hình ảnh 4K Crystal UHD rực rỡ.

Liên hệ