Cisco
Hội nghị truyền hình Cisco

Hội nghị truyền hình Cisco

Mới Giải pháp hội nghị truyền hình cho phòng họp lớn Cisco

Giải pháp hội nghị truyền hình cho phòng họp lớn Cisco

CDM mang tới giải pháp hội nghị truyền hình cao cấp, chất lượng với sự kết hợp từ Cisco Room Kit 2X, Samsung Flip 2.0 55 inch cùng Cisco Webex...

120,000,000 đ
Mới Giải pháp hội nghị truyền hình cho phòng họp vừa Cisco

Giải pháp hội nghị truyền hình cho phòng họp vừa Cisco

CDM mang tới giải pháp hội nghị truyền hình cao cấp, chất lượng với sự kết hợp từ Cisco Room Kit 2X , Samsung 55 inch cùng Cisco Webex Meetings

74,990,000 đ
Mới Giải pháp hội nghị truyền hình cho phòng họp nhỏ Cisco

Giải pháp hội nghị truyền hình cho phòng họp nhỏ Cisco

CDM mang tới giải pháp hội nghị truyền hình cao cấp, chất lượng với sự kết hợp từ Cisco Room Kit USB 2X, Samsung 55 inch cùng Cisco Webex Meetings

48,390,000 đ