Bảo trì thiết bị
Dịch vụ
Dịch vụ

Bảo trì thiết bị

Dịch vụ bảo trì do CDM Service Center cung cấp nhằm mục tiêu giúp khách hàng tránh được những rủi ro hoặc lỗi của thiết bị trong thời gian sử dụng, đảm bảo việc sử dụng được liên tục và kéo dài tuổi thọ cho thiết bị.

 

Đối tượng áp dụng

- Khách hàng mua thiết bị, sản phẩm của CDM

- Khách hàng không mua thiết bị, sản phẩm do CDM phân phối nhưng thuộc lĩnh vực kinh doanh của CDM

Các hạng mục công việc bảo trì

- Kiểm tra tình trạng thiết bị

- Kiểm tra hoạt động của thiết bị gồm các chức năng cơ bản

- Kiểm tra hoạt động của thiết bị trong hệ thống của khách hàng (kết nối, tương tác với các thiết bị khác)

- Bảo trì phần mềm:

o Kiểm tra các thiết lập
o Kiểm tra phiên bản phần mềm sử dụng
o Nâng cấp phần mềm mới nhất (nếu có)

- Khắc phục lỗi phần mềm, phần cứng (nếu có)

- Tư vấn, hướng dẫn cách thức vận hành, môi trường bảo quản, hoạt động của thiết bị