Phòng họp Không giấy tờ Adamas eCabinet
Phòng họp không giấy tờ Adamas eCabinet
Phòng họp Không giấy tờ Adamas eCabinet

Adamas eCabinet - Giải pháp dành cho các Sở, Ban, Ngành của tỉnh, huyện và các Tập đoàn, Tổng công ty.

Là phần mềm do Công ty Cổ phần Ademax xây dựng và phát triển, Adamas eCabinet đem lại hiệu quả lớn trong quá trình điện tử hoá các cuộc họp truyền thống thông qua thiết bị kết nối thông minh. Phần mềm hỗ trợ chuyển một số cuộc họp sử dụng giấy thành phòng họp không giấy tờ/họp trực tuyến, từ đó các đại biểu dễ dàng tham gia cuộc họp, xử lý công việc mọi lúc, mọi nơi. 

Mô hình tổng quan thiết kế hệ thống Adamas eCabinet

Trước phiên họp

Trong phiên họp

Sau phiên họp

 

Các module của Adamas eCabinet

Module 1: Quản lý cán bộ tham dự cuộc họp

Quản lý lịch họp đơn vị/ cá nhân; Quản lý tài liệu; Biểu quyết/ lấy ý kiến; Ủy quyền tham gia cuộc họp; Trao đổi riêng tư/ nhóm; Ghi chú tài liệu/ ghi chú cá nhân.

Module 2: Quản trị hệ thống

Quản lý tài khoản, đơn vị, vai trò; Lịch sử thao tác người dùng.

Module 3: Quản lý phiên họp

Quản lý loại phiên họp; Quản lý chuyên mục; Quản lý tin tức, liên kết; Quản lý biểu quyết; Quản lý thảo luận họp; Quản lý báo cáo kết luận phiên họp.

Module 4: Quản lý đơn vị

Thông tin đơn vị; Quản lý nhóm nhân sự, nhân sự, chức danh, lịch họp đơn vị.

Module 5: Quản lý cuộc họp

Quản lý loại cuộc họp, cuộc họp; Thiết lập hỗ trợ phiên họp; Lịch sử cuộc họp; Quản lý văn bản cuộc họp.

 

Quý khách vui lòng xem Báo giá chi tiết sản phẩm Adamas eCabinet tại link dưới:

Full Download Youtube Tool Phần Mềm Tăng View Tăng Sub Tăng Đề Xuất Youtube Tool 2022 - Dịch Vụ Và Đào Tạo Digital Marketing Online thực chiến

Yêu cầu

Nhận tư vấn báo giá