Khắc phục đơn giản một số lỗi của Webex Meetings
Tin tức
Tin tức

Khắc phục đơn giản một số lỗi của Webex Meetings

Các lỗi liên quan đến việc hiển thị danh sách cuộc họp hoặc xác minh thông tin tài khoản

 

Error Code Webex

Mô tả

Nguyên nhân và Cách khắc phục

100000

Đã xảy ra lỗi với máy chủ API Webex XML.

Cài đặt lại ứng dụng nếu sự cố vẫn tiếp diễn. Gửi yêu cầu đến Bộ phận hỗ trợ của Webex.

100002

Không thể xem danh sách các cuộc họp từ iPhone của bạn.

Nguyên nhân: Bạn không có tài khoản Webex.

Giải pháp: Liên hệ với đại lý Webex để tạo tài khoản và thêm thông tin tài khoản vào trang hồ sơ của bạn.


100003

URL được sử dụng cho hồ sơ tài khoản của bạn có thể không chính xác hoặc hệ thống mạng ngừng hoạt động.

Kiểm tra tài khoản của bạn trên trang hồ sơ và thử lại

100004

Có vấn đề với dữ liệu.

Gửi yêu cầu tới Bộ phận hỗ trợ của Webex về vấn đề này.

100005

Bạn có thể đang sử dụng ứng dụng Webex trên iPhone phiên bản cũ.

– Chủ phòng ~ Liên hệ với Quản trị viên trang web của bạn để gửi yêu cầu nâng cấp trang web.

– Người tham dự ~ Thông báo cho người chủ trì cuộc họp về khó khăn bạn đang gặp phải.

100006


Không tìm thấy số cuộc họp

Nhập lại số cuộc họp trong email mời. Nếu sự cố vẫn tiếp diễn, hãy gửi yêu cầu tới Bộ phận hỗ trợ kỹ thuật của Webex

100008

Cuộc họp đang diễn ra và không thể xóa được.

Kết thúc cuộc họp, sau đó thử xóa lại cuộc họp

100009

Đã xảy ra sự cố với cuộc họp bạn đang tham gia

Gửi yêu cầu tới Bộ phận hỗ trợ kỹ thuật của Webex về vấn đề này.

100050

Đã xảy ra lỗi với máy chủ API Webex XML.

Gửi yêu cầu tới Bộ phận hỗ trợ kỹ thuật của Webex về vấn đề này.

100100


100101

Tài khoản Webex bạn đang sử dụng đã hết hạn.

Chủ phòng ~ Liên hệ với đại lý Webex để gia hạn tài khoản hoặc tạo tài khoản mới.

Người tham dự ~ Thông báo cho người chủ trì cuộc họp về những khó khăn bạn đang gặp phải.

100102

Tên tài khoản được đặt trên trang hồ sơ của bạn không hợp lệ.

Đảm bảo rằng tên tài khoản Webex được đặt trên iPhone của bạn giống như tên tài khoản bạn sử dụng trên máy Windows hoặc Mac.

100103

100104

Trang web đang sử dụng một tính năng không được hỗ trợ.

Chủ phòng – Liên hệ với đại lý Webex để gia hạn tài khoản hoặc tạo tài khoản mới.

Người tham dự ~ Thông báo cho người chủ trì cuộc họp về những khó khăn bạn đang gặp phải.

100150

Tên người dùng tài khoản không hợp lệ.

Kiểm tra thông tin tài khoản của bạn trên trang hồ sơ để đảm bảo thông tin đó chính xác.

100151

Tên người dùng tài khoản không hợp lệ.

Nhập lại mật khẩu của bạn trên trang hồ sơ để đảm bảo nó chính xác.

100152

Thông tin tài khoản của bạn đã bị từ chối hoặc bị khóa.

Liên hệ với quản trị viên trang webex của bạn để đảm bảo tài khoản lưu trữ của bạn tồn tại và đang hoạt động.

100156

Mật khẩu tài khoản của bạn không còn hợp lệ.

Đăng nhập vào trang web Webex của bạn và thay đổi mật khẩu của

100157

Mật khẩu tài khoản của bạn đã hết hạn.

Đăng nhập vào tài khoản của bạn trên trang Webex và cập nhật mật khẩu của bạn.

Nếu bạn không thể cập nhật mật khẩu của mình, hãy liên hệ với quản trị viên webex của bạn để đặt lại mật khẩu hoặc thay đổi trạng thái hết hạn

100158

Mật khẩu tài khoản của bạn đã được đặt lại.

Cập nhật hồ sơ tài khoản của bạn với thông tin mật khẩu mới.

100159

Tài khoản không hợp lệ

Liên hệ với quản trị viên Trang Webex của bạn để cập nhật tài khoản.

 

Lỗi không thể bắt đầu hoặc tham gia cuộc họp Webex Meeting

 

Error Code Webex

Mô tả

Nguyên nhân và Cách khắc phục

100200

Lỗi này có thể xảy ra nếu bạn đang cố gắng sử dụng ứng dụng trên một dịch vụ không được hỗ trợ.

Kết nối với cuộc họp Webex bằng ứng dụng trên máy tính.

100201

Lỗi Proxy

Gửi yêu cầu tới Bộ phận hỗ trợ kỹ thuật của Webex về vấn đề này

100202

Đã xảy ra sự cố khi kết nối với cuộc họp Webex của bạn.

Gửi yêu cầu tới Bộ phận hỗ trợ kỹ thuật của Webex về vấn đề này

100204

Mật khẩu cuộc họp không chính xác.

Nhập lại mật khẩu cuộc họp Webex trong lời mời tham gia họp của bạn.

Nếu sự cố vẫn tiếp diễn, hãy liên hệ với người tổ chức cuộc họp để biết mật khẩu được cập nhật.

100205

Số cuộc họp không hợp lệ.

Gửi yêu cầu tới Bộ phận hỗ trợ kỹ thuật của Webex về vấn đề này.

100206

Địa chỉ email của tài khoản không hợp lệ.

Kiểm tra địa chỉ email trên trang hồ sơ của bạn và đảm bảo địa chỉ đó chính xác.

100207

Tên người dùng tài khoản không hợp lệ.

Kiểm tra thông tin tài khoản của bạn trong trang hồ sơ để đảm bảo thông tin đó chính xác.

100208

Tài khoản người dùng không hoạt động hoặc bị khóa

Liên hệ với quản trị viên trang webex của bạn để đảm bảo tài khoản máy chủ của bạn đang hoạt động hoặc để tạo tài khoản mới.

100210

Mật khẩu tài khoản đã được đặt lại

Cập nhật hồ sơ tài khoản của bạn với thông tin mật khẩu mới.

100211

Mật khẩu tài khoản không hợp lệ

Đăng nhập vào tài khoản của bạn từ Windows hoặc Mac và thay đổi mật khẩu tài khoản.

100212

Mật khẩu của bạn đã hết hạn

Liên hệ với đại lý webex của bạn để yêu cầu đặt lại mật khẩu hoặc thay đổi mật khẩu đã hết hạn.

100213

100214

Cuộc họp Pay-Per-Use không được hỗ trợ.

Gửi yêu cầu tới Bộ phận hỗ trợ kỹ thuật của Webex về vấn đề này

100215

100216

Các cuộc họp chỉ có âm thanh không được hỗ trợ.

Chỉ các tài khoản Cisco Webex Meetings Online và các cuộc họp Webex Meetings Suite có đăng ký (tài khoản máy chủ được đặt tên) mới được hỗ trợ.

Liên hệ với đại lý Webex để thay đổi loại tài khoản của bạn.

100217

Không thể tham gia cuộc họp E2E.

Nâng cấp ứng dụng Cisco Webex Meetings trên thiết bị iOS của bạn và cố gắng tham gia lại cuộc họp.

100219

Không thể tham gia: Cuộc họp chưa bắt đầu

Hãy thử tham gia lại cuộc họp sau khi cuộc họp đã bắt đầu.

100220

Không thể kết thúc cuộc họp

Yêu cầu người chủ trì cuộc họp kết thúc.

100221


Quyền truy cập iPhone đã bị chặn hoặc không được kích hoạt.

Chủ phòng ~ Liên hệ với đại lý webex của bạn và yêu cầu bật tính năng truy cập cho iPhone.

Người tham dự ~ Thông báo cho người chủ trì cuộc họp về những khó khăn bạn đang gặp phải.

100222

Loại cuộc họp bạn đang cố gắng tham gia không được ứng dụng hỗ trợ

Tham gia cuộc họp trực tuyến trên Webex bằng máy tính.

100223

100224

Bạn đang kết nối với cuộc họp bằng phiên bản ứng dụng không được hỗ trợ.

Nâng cấp ứng dụng Webex Meetings trên thiết bị của bạn.

100225

Bạn đã vượt quá số cuộc họp có thể tiến hành cùng một lúc

Kết thúc một trong các cuộc họp hiện có, sau đó bắt đầu cuộc họp mới.

100226

Trang Webex có thể đang gặp sự cố kỹ thuật hoặc bản demo trực tuyến của Cisco Webex chưa sẵn sàng.

Gửi yêu cầu tới Bộ phận hỗ trợ kỹ thuật của Webex về vấn đề này

100227

Bản demo sản phẩm trực tiếp đang ngoại tuyến.

Các bản Demo trực tiếp có sẵn từ 6:30 sáng đến 5:30 chiều, theo giờ Thái Bình Dương, từ Thứ Hai đến Thứ Sáu.

100228

Bạn phải có tài khoản của chủ phòng trên trang Webex để tham gia cuộc họp.

Liên hệ với đại lý Webex của bạn để tạo tài khoản chủ phòng cho bạn.

100229

Thời lượng cuộc họp được chỉ định lớn hơn thời lượng tối đa cho loại cuộc họp đã chọn.

Thay đổi thời gian vận hành của cuộc họp.

100230


Gửi yêu cầu tới Bộ phận hỗ trợ kỹ thuật của Webex về vấn đề này

100301

Bạn phải nhập mật khẩu cuộc họp khi lên lịch

Nhập mật khẩu cho cuộc họp trên màn hình lập lịch.

100400


Gửi yêu cầu tới Bộ phận hỗ trợ kỹ thuật của Webex về vấn đề này

100401

Tìm kiếm cuộc họp bằng tên chủ phòng hoặc chủ đề không được hỗ trợ trên trang web này.

Liên hệ với người chủ trì cuộc họp để nhận được lời mời tham gia cuộc họp.

100801

Lỗi SSO

Tắt Wifi và thử kết nối qua 3G / 4G.

Nếu vẫn còn tồn tại vấn đề, Gửi yêu cầu tới Bộ phận hỗ trợ kỹ thuật của Webex về vấn đề này.

 

Không thể bắt đầu hoặc tham gia cuộc họp, kết nối lại cuộc họp không thành công

 

Error Code Webex

Mô tả

Nguyên nhân và Cách khắc phục

11

Kết nối Internet đang ngoại tuyến.

Kiểm tra kết nối mạng của bạn và sau đó thử lại.

20101

URL trang web của tài khoản không hợp lệ.

Xác minh tài khoản của bạn và URL trang web là hợp lệ.

20102

Tên hiển thị của bạn không chính xác.

Cập nhật thông tin tài khoản của bạn.

20201

Số cuộc gọi đến từ ứng dụng iPhone của người dùng không chính xác hoặc bị mạng chặn.

Quay số vào hội nghị theo cách thủ công.

20210

Các cuộc họp bắt buộc có ghi âm không được hỗ trợ.

Tắt tính năng ghi âm tự động cho tất cả các phiên họp bằng cách sử dụng tính năng Network-Based Recording trên trang quản trị

20211

Bạn không thể tham gia cuộc họp mà không có hội nghị âm thanh.

Lên lịch và bắt đầu cuộc họp bằng hội nghị âm thanh.

20221

Chủ đề chưa được nhập cho cuộc họp.

Nhập một chủ đề cho cuộc họp và thử lại.

 

Các lỗi xảy ra trong cuộc họp Cisco Webex Meeting

 

Error Code Webex

Mô tả

Nguyên nhân và Cách khắc phục

100906

Không thể tham gia cuộc họp trước khi người chủ trì đến.

Chờ cho đến khi người chủ trì cuộc họp bắt đầu tham gia.

100909

Bạn không có đặc quyền để lên lịch các cuộc họp.

Liên hệ với đại lý Webex để được hỗ trợ nhận đặc quyền lên lịch cuộc họp.

100910

Bạn đã vượt quá số cuộc họp có thể tiến hành cùng một lúc

Bạn đã vượt quá số cuộc họp có thể tiến hành cùng một lúc

100911

Không thể tham gia cuộc họp trước khi người chủ trì đến.

Chờ cho đến khi người chủ trì cuộc họp bắt đầu tham gia.

100912

Có vấn đề với tài khoản Webex của bạn.

Đăng nhập vào tài khoản của bạn bằng máy tính để biết thêm thông tin.

100913

Bạn đã vượt quá số cuộc họp có thể tiến hành cùng một lúc.

Kết thúc một trong các cuộc họp hiện có, sau đó bắt đầu cuộc họp mới.


Liên hệ với chúng tôi để nhận được sự hỗ trợ từ đội ngũ kỹ thuật của CDM và trải nghiệm một trong các giải pháp Hội nghị truyền hình tốt nhất hiện nay.

 

Công ty cổ phần CDM

Hotline: 024. 666.23351

Email: marketing.cdm.com.vn@gmail.com

Website: https://cdm.com.vn/